SẢN XUẤT
PHIM THƯƠNG HIỆU

Giải pháp thuê bao dịch vụ sản xuất Phim thương hiệu hàng đầu Việt Nam

Chúng tôi sản xuất một phần hoặc toàn bộ phim thương hiệu theo yêu cầu, hãy làm phim theo cách của bạn.

Đặt hàng onlineTải báo giá

Giá thành rẻ

Phim thương hiệu luôn rẻ nhất và có phương án phù hợp nhất

Sản xuất nhanh

Chi phí rẻ nên buộc chúng tôi phải có kế hoạch tốt và sản xuất nhanh nhất

Truyền thông hiệu quả

Đúng thông điệp, đúng đối tượng, đúng nội dung

GIÁ SẢN XUẤT PHIM TỰ GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP

Tạo lợi thế cạnh tranh với phim Tự giới thiệu Doanh nghiệp, đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi nếu công ty của bạn nhỏ, siêu nhỏ hay tập đoàn lớn. Chúng tôi luôn có giải pháp phù hợp nhất để tạo vị thế cho phim tự giới thiệu doanh nghiệp của các bạn. Giá mỗi gói sản phẩm dao động và thay đổi thùy thuộc vào kỹ thuật, trang thiết bị sản xuất, bối cảnh, địa điểm, diễn viên nổi tiếng hay diễn viên mới, ngoài ra còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của đạo diễn và quay phim. Chi phi di chuyển sẽ được tính riêng theo địa điểm sản xuất, bảng giá chưa bao gồm VAT, chi phí đi lại, ăn ở, cho đoàn làm phim. Các yêu cầu ngoài gói dịch vụ dưới đây sẽ được thỏa thuận cụ thể với khách hàng.

GIÁ RẺ

10.000.000-15.000.000
 • Đạo diễn, Quay phim
 • Máy quay, Test monitor
 • Đèn, Âm thanh
 • Mini Dolly
 • Track và Dolly
 • Bối cảnh theo hiện trường
 • Dựng bối cảnh
 • Diễn viên tại chỗ
 • Diễn viên chuyên nghiệp
 • Trang điểm
 • Dựng tại Phim thương hiệu
 • Kỹ xảo: Thư viện sẵn
 • Sửa màu: Cơ bản
 • MC chuyên nghiệp
 • Nhạc nền: Nhạc tự chọn
Đặt hàng ngay

CƠ BẢN

15.000.000-25.000.000
 • Đạo diễn, Quay phim
 • Máy quay, Test monitor
 • Đèn, Âm thanh
 • Mini Dolly
 • Track và Dolly
 • Bối cảnh theo hiện trường
 • Dựng bối cảnh
 • Diễn viên tại chỗ
 • Diễn viên chuyên nghiệp
 • Trang điểm
 • Dựng tại Phim thương hiệu
 • Kỹ xảo: Chèn Logo, Slogan
 • Sửa màu: Cơ bản
 • MC chuyên nghiệp
 • Nhạc nền: Nhạc tự chọn
Đặt hàng ngay

TIÊU CHUẨN

25.000.000-35.000.000
 • Đạo diễn, Quay phim
 • Máy quay, Test monitor
 • Đèn, Âm thanh
 • Mini Dolly
 • Track và Dolly
 • Bối cảnh theo hiện trường
 • Dựng bối cảnh
 • Diễn viên tại chỗ
 • Diễn viên chuyên nghiệp
 • Trang điểm
 • Dựng tại Phim thương hiệu
 • Kỹ xảo: Logo, Slogan
 • Sửa màu: Cơ bản
 • MC chuyên nghiệp
 • Nhạc nền: Nhạc bản quyền
Đặt hàng ngay

CHUYÊN NGHIỆP

THỎA THUẬN
 • Đạo diễn, Quay phim
 • Máy quay, Test monitor
 • Đèn, Âm thanh
 • Mini Dolly
 • Track và Dolly
 • Bối cảnh theo hiện trường
 • Dựng bối cảnh
 • Diễn viên tại chỗ
 • Diễn viên chuyên nghiệp
 • Trang điểm
 • Dựng tại Phim thương hiệu
 • Kỹ xảo: Theo yêu cầu
 • Sửa màu: Chuyên nghiệp
 • MC chuyên nghiệp
 • Nhạc nền: Sáng tác mới
Đặt hàng ngay

BẢNG GIÁ SẢN XUẤT PHIM QUẢNG CÁO

Báo giá sản xuất với kịch bản do khách hàng cung cấp. Trường hợp khách hàng chưa có kịch bản, hai bên sẽ thỏa thuận ký hợp đồng xây dựng kịch bản. Khách hàng được giảm giá 100% giá thành kịch bản khi chọn chúng tôi sản xuất. Giá mỗi gói sản phẩm dao động và thay đổi thùy thuộc vào kỹ thuật, trang thiết bị sản xuất, bối cảnh, địa điểm, diễn viên nổi tiếng hay diễn viên mới, ngoài ra còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của đạo diễn và quay phim. Chi phi di chuyển sẽ được tính riêng theo địa điểm sản xuất, bảng giá chưa bao gồm VAT, chi phí đi lại, ăn ở, cho đoàn làm phim. Các yêu cầu ngoài gói dịch vụ dưới đây sẽ được thỏa thuận cụ thể với khách hàng.

GIÁ RẺ

30.000.000-35.000.000
 • Đạo diễn, Quay phim
 • Máy quay, Test monitor
 • Đèn, Âm thanh
 • Mini Dolly
 • Track và Dolly
 • Storyboard: Ảnh minh họa
 • Animatic
 • Bối cảnh theo hiện trường
 • Dựng bối cảnh
 • Diễn viên chuyên nghiệp
 • Trang phục của diễn viên
 • Trang điểm
 • Hóa trang
 • Dựng tại Phim thương hiệu
 • Cutdown: 30s
 • Kỹ xảo: Thư viện sẵn
 • Sửa màu: Đơn giản
 • MC chuyên nghiệp
 • Nhạc nền: Nhạc tự chọn
Đặt hàng ngay

CƠ BẢN

35.000.000-45.000.000
 • Đạo diễn, Quay phim
 • Máy quay, Test monitor
 • Đèn, Âm thanh
 • Mini Dolly
 • Track và Dolly
 • Storyboard: Đen trắng
 • Animatic
 • Bối cảnh theo hiện trường
 • Dựng bối cảnh
 • Diễn viên chuyên nghiệp
 • Trang phục: Thuê
 • Trang điểm
 • Hóa trang
 • Dựng tại Phim thương hiệu
 • Cutdown: 30s – 20s – 5s
 • Kỹ xảo: Theo yêu cầu 10s
 • Sửa màu: Cơ bản
 • MC chuyên nghiệp
 • Nhạc nền: Nhạc tự chọn
Đặt hàng ngay

TIÊU CHUẨN

50.000.000-80.000.000
 • Đạo diễn, Quay phim
 • Máy quay, Test monitor
 • Đèn, Âm thanh
 • Mini Dolly
 • Track và Dolly
 • Storyboard: Màu
 • Animatic
 • Bối cảnh theo hiện trường
 • Dựng bối cảnh
 • Diễn viên chuyên nghiệp
 • Trang phục thuê
 • Trang điểm
 • Hóa trang
 • Dựng tại Phim thương hiệu
 • Cutdown: 30s – 20s – 15s – 5s
 • Kỹ xảo: Theo yêu cầu 15s
 • Sửa màu: Chuyên nghiệp
 • MC chuyên nghiệp
 • Nhạc nền: Nhạc bản quyền
Đặt hàng ngay

CHUYÊN NGHIỆP

THỎA THUẬN
 • Đạo diễn, Quay phim
 • Máy quay, Test monitor
 • Đèn, Âm thanh
 • Mini Dolly
 • Track và Dolly
 • Storyboard: Màu
 • Animatic: Animatic
 • Bối cảnh theo hiện trường
 • Dựng bối cảnh
 • Diễn viên chuyên nghiệp
 • Trang phục thiết kế
 • Trang điểm
 • Hóa trang
 • Dựng tại Phim thương hiệu
 • Cutdown: 30s-20s-15s-5s
 • Kỹ xảo: Max Theo yêu cầu
 • Sửa màu: Chuyên nghiệp
 • MC chuyên nghiệp
 • Nhạc nền: Sáng tác mới
Đặt hàng ngay

BẢNG GIÁ SẢN XUẤT VIDEO HÌNH VUÔNG

Báo giá sản xuất với kịch bản do khách hàng cung cấp. Trường hợp khách hàng chưa có kịch bản, hai bên sẽ thỏa thuận ký hợp đồng xây dựng kịch bản. Khách hàng được giảm giá 100% giá thành kịch bản khi chọn chúng tôi sản xuất. Giá mỗi gói sản phẩm dao động và thay đổi thùy thuộc vào kỹ thuật, trang thiết bị sản xuất, bối cảnh, địa điểm, diễn viên nổi tiếng hay diễn viên mới, ngoài ra còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của đạo diễn và quay phim. Chi phi di chuyển sẽ được tính riêng theo địa điểm sản xuất, bảng giá chưa bao gồm VAT, chi phí đi lại, ăn ở, cho đoàn làm phim. Các yêu cầu ngoài gói dịch vụ dưới đây sẽ được thỏa thuận cụ thể với khách hàng.

 

GIÁ RẺ

500.000-1.500.000
 • Quay phim
 • Đạo diễn
 • Máy quay
 • Test monitor
 • Đèn, Âm thanh
 • Mini Dolly
 • Bối cảnh theo hiện trường
 • Diễn viên tại chỗ
 • Diễn viên chuyên nghiệp
 • Trang phục sẵn của diễn viên
 • Trang điểm
 • Dựng tại Phim thương hiệu
 • Kỹ xảo: Logo và slogan 6s
 • Sửa màu
 • MC chuyên nghiệp
 • Nhạc nền: Nhạc tự chọn
Đặt hàng ngay

CƠ BẢN

1.500.000-3.000.000
 • Quay phim
 • Đạo diễn
 • Máy quay
 • Test monitor
 • Đèn, Âm thanh
 • Mini Dolly
 • Bối cảnh theo hiện trường
 • Diễn viên tại chỗ
 • Diễn viên chuyên nghiệp
 • Trang phục sẵn của diễn viên
 • Trang điểm
 • Dựng tại Phim thương hiệu
 • Kỹ xảo: Logo và slogan 6s
 • Sửa màu cơ bản
 • MC chuyên nghiệp
 • Nhạc nền: Nhạc tự chọn
Đặt hàng ngay

TIÊU CHUẨN

4.500.000-8.000.000
 • Quay phim
 • Đạo diễn
 • Máy quay
 • Test monitor
 • Đèn, Âm thanh
 • Mini Dolly
 • Bối cảnh theo hiện trường
 • Diễn viên tại chỗ
 • Diễn viên chuyên nghiệp
 • Trang phục sẵn của diễn viên
 • Trang điểm
 • Dựng tại Phim thương hiệu
 • Kỹ xảo: Logo và slogan 10s
 • Sửa màu chuẩn
 • MC giọng đọc
 • Nhạc nền: Nhạc tự chọn
Đặt hàng ngay

CHUYÊN NGHIỆP

THỎA THUẬN
 • Quay phim
 • Đạo diễn
 • Máy quay
 • Test monitor
 • Đèn, Âm thanh
 • Mini Dolly
 • Bối cảnh theo hiện trường
 • Diễn viên tại chỗ
 • Diễn viên chuyên nghiệp
 • Trang phục sẵn của diễn viên
 • Trang điểm
 • Dựng tại Phim thương hiệu
 • Kỹ xảo: Theo yêu cầu
 • Sửa màu Raw chuyên nghiệp
 • MC giọng đọc
 • Nhạc nền: Bản quyền
Đặt hàng ngay

BẢNG GIÁ SẢN XUẤT VIDEO SẢN PHẨM

Báo giá sản xuất với kịch bản do khách hàng cung cấp. Trường hợp khách hàng chưa có kịch bản, hai bên sẽ thỏa thuận ký hợp đồng xây dựng kịch bản. Khách hàng được giảm giá 100% giá thành kịch bản khi chọn chúng tôi sản xuất. Giá mỗi gói sản phẩm dao động và thay đổi thùy thuộc vào kỹ thuật, trang thiết bị sản xuất, bối cảnh, địa điểm, diễn viên nổi tiếng hay diễn viên mới, ngoài ra còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của đạo diễn và quay phim. Chi phi di chuyển sẽ được tính riêng theo địa điểm sản xuất, bảng giá chưa bao gồm VAT, chi phí đi lại, ăn ở, cho đoàn làm phim. Các yêu cầu ngoài gói dịch vụ dưới đây sẽ được thỏa thuận cụ thể với khách hàng.

GIÁ RẺ

3.000.000-6.000.000
 • Quay phim
 • Đạo diễn
 • Máy quay
 • Test monitor
 • Đèn, Âm thanh
 • Mini Dolly
 • Bối cảnh theo hiện trường
 • Diễn viên tại chỗ
 • Diễn viên chuyên nghiệp
 • Trang phục sẵn của diễn viên
 • Trang điểm
 • Dựng tại Phim thương hiệu
 • Kỹ xảo: Logo và slogan 8s
 • Đồ họa diễn hoạt 3D
 • Sửa màu
 • MC chuyên nghiệp
 • Nhạc nền: Nhạc tự chọn
Đặt hàng ngay

CƠ BẢN

6.000.000-12.000.000
 • Quay phim
 • Đạo diễn
 • Máy quay
 • Test monitor
 • Đèn, Âm thanh
 • Mini Dolly
 • Bối cảnh theo hiện trường
 • Diễn viên tại chỗ
 • Diễn viên chuyên nghiệp
 • Trang phục sẵn của diễn viên
 • Trang điểm
 • Dựng tại Phim thương hiệu
 • Kỹ xảo: Logo và slogan 8s
 • Đồ họa diễn hoạt 3D
 • Sửa màu
 • MC chuyên nghiệp
 • Nhạc nền: Nhạc tự chọn
Đặt hàng ngay

TIÊU CHUẨN

14.00.000-20.000.000
 • Quay phim
 • Đạo diễn
 • Máy quay
 • Test monitor
 • Đèn, Âm thanh
 • Mini Dolly
 • Bối cảnh theo hiện trường
 • Diễn viên tại chỗ
 • Diễn viên chuyên nghiệp
 • Trang phục sẵn của diễn viên
 • Trang điểm
 • Dựng tại Phim thương hiệu
 • Kỹ xảo: Logo và slogan 8s
 • Đồ họa diễn hoạt 3D 15s
 • Sửa màu
 • MC chuyên nghiệp
 • Nhạc nền: Nhạc tự chọn
Đặt hàng ngay

CHUYÊN NGHIỆP

THỎA THUẬN
 • Quay phim
 • Đạo diễn
 • Máy quay
 • Test monitor
 • Đèn, Âm thanh
 • Mini Dolly
 • Bối cảnh theo thiết kế
 • Diễn viên tại chỗ
 • Diễn viên chuyên nghiệp
 • Trang phục sẵn hoặc thuê
 • Trang điểm
 • Dựng tại Phim thương hiệu
 • Kỹ xảo: Logo và slogan 8s
 • Đồ họa diễn hoạt 3D
 • Sửa màu
 • MC chuyên nghiệp
 • Nhạc nền: Nhạc tự chọn
Đặt hàng ngay

BẢNG GIÁ SẢN XUẤT VIDEO GIÁO DỤC

Báo giá sản xuất với kịch bản do khách hàng cung cấp. Trường hợp khách hàng chưa có kịch bản, hai bên sẽ thỏa thuận ký hợp đồng xây dựng kịch bản. Khách hàng được giảm giá 100% giá thành kịch bản khi chọn chúng tôi sản xuất. Giá mỗi gói sản phẩm dao động và thay đổi thùy thuộc vào kỹ thuật, trang thiết bị sản xuất, bối cảnh, địa điểm, diễn viên nổi tiếng hay diễn viên mới, ngoài ra còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của đạo diễn và quay phim. Chi phi di chuyển sẽ được tính riêng theo địa điểm sản xuất, bảng giá chưa bao gồm VAT, chi phí đi lại, ăn ở, cho đoàn làm phim. Các yêu cầu ngoài gói dịch vụ dưới đây sẽ được thỏa thuận cụ thể với khách hàng.

 

GIÁ RẺ

1.000.000-2.000.000
 • Quay phim
 • Đạo diễn
 • Máy quay
 • Test monitor
 • Đèn, Âm thanh
 • Mini Dolly
 • Bối cảnh theo hiện trường
 • Diễn viên tại chỗ
 • Diễn viên chuyên nghiệp
 • Trang phục sẵn của diễn viên
 • Trang điểm
 • Dựng tại Phim thương hiệu
 • Kỹ xảo: Logo và slogan 6s
 • Quay Key phông xanh
 • Sửa màu
 • MC chuyên nghiệp
 • Nhạc nền: Nhạc tự chọn
Đặt hàng ngay

CƠ BẢN

2.500.000-4.000.000
 • Quay phim
 • Đạo diễn
 • Máy quay
 • Test monitor
 • Đèn, Âm thanh
 • Mini Dolly
 • Bối cảnh theo hiện trường
 • Diễn viên tại chỗ
 • Diễn viên chuyên nghiệp
 • Trang phục sẵn của diễn viên
 • Trang điểm
 • Dựng tại Phim thương hiệu
 • Kỹ xảo: Logo và slogan 6s
 • Quay Key phông xanh
 • Sửa màu
 • MC chuyên nghiệp
 • Nhạc nền: Nhạc tự chọn
Đặt hàng ngay

TIÊU CHUẨN

4.000.000-8.000.000
 • Quay phim
 • Đạo diễn
 • Máy quay
 • Test monitor
 • Đèn, Âm thanh
 • Mini Dolly
 • Bối cảnh theo hiện trường
 • Diễn viên tại chỗ
 • Diễn viên chuyên nghiệp
 • Trang phục sẵn của diễn viên
 • Trang điểm
 • Dựng tại Phim thương hiệu
 • Kỹ xảo: Logo và slogan 10s
 • Quay Key phông xanh
 • Sửa màu
 • MC chuyên nghiệp
 • Nhạc nền: Nhạc tự chọn
Đặt hàng ngay

CHUYÊN NGHIỆP

THỎA THUẬN
 • Quay phim
 • Đạo diễn
 • Máy quay
 • Test monitor
 • Đèn, Âm thanh
 • Mini Dolly
 • Bối cảnh theo hiện trường
 • Diễn viên tại chỗ
 • Diễn viên chuyên nghiệp
 • Trang phục sẵn của diễn viên
 • Trang điểm
 • Dựng tại Phim thương hiệu
 • Kỹ xảo: Logo và slogan 10s
 • Quay Key phông xanh
 • Sửa màu
 • MC chuyên nghiệp
 • Nhạc nền: Nhạc tự chọn
Đặt hàng ngay

BẢNG GIÁ THUÊ BAO DỊCH VỤ

Báo giá sản xuất với kịch bản do khách hàng cung cấp. Trường hợp khách hàng chưa có kịch bản, hai bên sẽ thỏa thuận ký hợp đồng xây dựng kịch bản. Khách hàng được giảm giá 100% giá thành kịch bản khi chọn chúng tôi sản xuất. Giá mỗi gói sản phẩm dao động và thay đổi thùy thuộc vào kỹ thuật, trang thiết bị sản xuất, bối cảnh, địa điểm, diễn viên nổi tiếng hay diễn viên mới, ngoài ra còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của đạo diễn và quay phim. Chi phi di chuyển sẽ được tính riêng theo địa điểm sản xuất, bảng giá chưa bao gồm VAT, chi phí đi lại, ăn ở, cho đoàn làm phim. Các yêu cầu ngoài gói dịch vụ dưới đây sẽ được thỏa thuận cụ thể với khách hàng.

 

QUAY SỰ KIỆN

Giá thay đổi do loại máy quay, ống kính, quay phim
1.500.000-2.500.000
 • Quay phim
 • Máy quay
 • Chân máy
Đặt hàng ngay

QUAY SẢN XUẤT

Giá phụ thuộc loại máy, ống kính và quay phim
2.000.000-4.000.000
 • Quay phim
 • Máy quay
 • Chân máy
Đặt hàng ngay

DỰNG PHIM

Giá tính theo giờ dựng, và kinh nghiệm người dựng
300.000-500.000
 • Người dựng phim
 • Bàn dựng phim
 • Phục vụ trà, nước
Đặt hàng ngay

KỸ XẢO - ĐỒ HỌA

Giá tính theo giờ làm, mức độ khó của ý tưởng
THỎA THUẬN
 • Người kỹ xảo, đồ họa
 • Bàn dựng kỹ xảo
 • Phục vụ trà, nước
Đặt hàng ngay

BẢNG GIÁ VIDEO SỰ KIỆN

Báo giá sản xuất với kịch bản do khách hàng cung cấp. Trường hợp khách hàng chưa có kịch bản, hai bên sẽ thỏa thuận ký hợp đồng xây dựng kịch bản. Khách hàng được giảm giá 100% giá thành kịch bản khi chọn chúng tôi sản xuất. Giá mỗi gói sản phẩm dao động và thay đổi thùy thuộc vào kỹ thuật, trang thiết bị sản xuất, bối cảnh, địa điểm, diễn viên nổi tiếng hay diễn viên mới, ngoài ra còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của đạo diễn và quay phim. Chi phi di chuyển sẽ được tính riêng theo địa điểm sản xuất, bảng giá chưa bao gồm VAT, chi phí đi lại, ăn ở, cho đoàn làm phim. Các yêu cầu ngoài gói dịch vụ dưới đây sẽ được thỏa thuận cụ thể với khách hàng.

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

Gói tối thiểu 02 Camera
8.000.000-9.000.000
 • 02 Quay phim
 • 02 Máy quay
 • Bàn trộn Video
 • 03 Kỹ thuật viên
 • Flycam
Đặt hàng ngay

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

Gói tối thiểu 03 Camera
9.000.000-11.000.000
 • 02 Quay phim
 • 02 Máy quay
 • Bàn trộn Video
 • 03 Kỹ thuật viên
 • Flycam
Đặt hàng ngay

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

Gói tối thiểu 04 Camera
11.000.000-14.000.000
 • 02 Quay phim
 • 02 Máy quay
 • Bàn trộn Video
 • 03 Kỹ thuật viên
 • Flycam
Đặt hàng ngay

TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN

Gói tối thiểu 06 Camera
18.000.000-20.000.000
 • 02 Quay phim
 • 02 Máy quay
 • Bàn trộn Video
 • 03 Kỹ thuật viên
 • Flycam
Đặt hàng ngay

BẢNG GIÁ VIDEO ANIMATION

Báo giá sản xuất với kịch bản do khách hàng cung cấp. Trường hợp khách hàng chưa có kịch bản, hai bên sẽ thỏa thuận ký hợp đồng xây dựng kịch bản. Khách hàng được giảm giá 100% giá thành kịch bản khi chọn chúng tôi sản xuất. Giá mỗi gói sản phẩm dao động và thay đổi thùy thuộc vào kỹ thuật, trang thiết bị sản xuất, bối cảnh, địa điểm, diễn viên nổi tiếng hay diễn viên mới, ngoài ra còn phụ thuộc vào kinh nghiệm của đạo diễn và quay phim. Chi phi di chuyển sẽ được tính riêng theo địa điểm sản xuất, bảng giá chưa bao gồm VAT, chi phí đi lại, ăn ở, cho đoàn làm phim. Các yêu cầu ngoài gói dịch vụ dưới đây sẽ được thỏa thuận cụ thể với khách hàng.

 

VIDEO INFOGRAPHICS

Bảng giá tính theo Block 60s
5.000.000-10.000.000
 • Thiết kế
 • Diễn hoạt
 • Logo
 • MC lời bình
 • Nhạc tự chọn
 • FullHD1920x1080
Đặt hàng ngay

VIDEO EXPLAINER

Bảng giá tính theo Block 60s
3.000.000-8.000.000
 • Thiết kế thư viện mẫu
 • Diễn hoạt
 • Logo
 • MC lời bình
 • Nhạc tự chọn
 • FullHD1920x1080
Đặt hàng ngay

HOẠT HÌNH 2D

Bảng giá tính theo Block 15s
20.000.000-30.000.000
 • Thiết kế nhân vật
 • Diễn hoạt
 • Logo
 • MC lời bình
 • Nhạc tự chọn
 • FullHD1920x1080
Đặt hàng ngay

HOẠT HÌNH 3D

Bảng giá tính theo Block 15s
30.000.000-50.000.000
 • Thiết kế nhân vật
 • Diễn hoạt
 • Logo
 • MC lời bình
 • Nhạc tự chọn
 • FullHD1920x1080
Đặt hàng ngay

BẢNG GIÁ HÌNH HIỆU IDENT

 

HÌNH HIỆU 2D MẪU

Bộ hình hiệu 15s
1.500.000-4.000.000
 • Hình hiệu 2D mở đầu
 • Hình hiệu 2D kết thúc
 • Video FullHD 1920×1080
 • Video Alpha channel
 • Sáng tạo theo mẫu sẵn
 • Nhạc quyền sử dụng
Đặt hàng ngay

HÌNH HIỆU 2D YÊU CẦU

Bộ hình hiệu 15s
4.500.000-8.000.000
 • Hình hiệu 2D mở đầu
 • Hình hiệu 2D kết thúc
 • Video FullHD 1920×1080
 • Video Alpha channel
 • Sáng tạo theo yêu cầu
 • Nhạc quyền sử dụng
Đặt hàng ngay

HÌNH HIỆU 3D MẪU

Bộ hình hiệu 15s
5.000.000-8.000.000
 • Hình hiệu 3D mở đầu
 • Hình hiệu 3D kết thúc
 • Video FullHD 1920×1080
 • Video Alpha channel
 • Sáng tạo theo mẫu sẵn
 • Nhạc quyền sử dụng
Đặt hàng ngay

HÌNH HIỆU 3D YÊU CẦU

Bộ hình hiệu 15s
9.000.000-15.000.000
 • Hình hiệu 3D mở đầu
 • Hình hiệu 3D kết thúc
 • Video 4K 1920×1080
 • Video Alpha channel
 • Sáng tạo theo yêu cầu
 • Nhạc độc quyền
Đặt hàng ngay

YÊU CẦU SẢN XUẤT ĐẶC BIỆT

Mặc dù chúng tôi đã cố gắng đa dạng hóa các gói sản phẩm đều phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận hơn với các dịch vụ sản xuất phim thương hiệu giá rẻ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều yêu cầu ngoài các gói sản phẩm của chúng tôi. Đừng ngần ngại, hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn có các yêu cầu đặc biệt khác.

YÊU CẦU ĐẶC BIỆT