Video Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Video Công ty CP Dược phẩm CPC1 Hà Nội

CPC1 là doanh nghiệp Nhà nước hạng 1, tên giao dịch quốc tế: Central Pharmaceutical Company No.1 – CPC1, tin thân là quốc doanh y dược phẩm trung ương ra đời năm 1956, chính thức thành lập ngày 01/04/1971 với tên gọi: “Công ty Dược phẩm cấp 1”. Đến năm 2016, Công ty chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương CPC1 theo quyết định số 2290/QĐ-BYT ngày 12/06/2015 của Bộ Y Tế.

🌻Sản phẩm được quay phim, dựng phim, sản xuất bởi Phim Thương Hiệu
Liên hệ làm video cho bạn: Hotline 0886855599 Facebook: @phimthuonghieu

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *